Podmínky užití pro instruktory BeSmarter.cz

Provozovatel portálu BeSmarter.cz je fyzická osoba Lukáš Vyhnálek, IČO: 05234956 se sídlem v Litovli.

Uživatel je libobolný návštěvník stránek besmarter.cz

Instruktor je osoba vytvářející kurzy, které jsou přístupné na portálu besmarter.cz

Tyto podmínky se vztahují na provozovatele a instruktora. Podmínky užití pro uživatele jsou zde.

Instruktor

Instruktor nahráním kurzu dává souhlas provozovateli s umístěním kurzu a jeho lekcí na portál besmarter.cz, provozovatel se zavazuje nesdílet video lekce na žádné jiné platformě pokud k tomu nedostane povolení od instruktora.

Nahrané lekce zůstávají duševním vlastnictvím instruktora. Instruktor dává svolení provozovateli umístit video lekce na web besmarter.cz

Instruktor má nárok na provizi z prodeje kurzů, které na portál besmarter.cz nahrál. Provize tvoří 90% z ceny kurzu za podmínky, že instruktor přivede studenta na portál besmarter.cz, v ostatních případech má instruktor nárok na 50% z ceny kurzu.

Instruktor má k dispozici nástoje pro vytvoření odkazů obsahující jeho identifikační kód. Pokud uživatel navštíví stránky besmarter.cz přes jeden z těchto odkazů a zakoupí si kurz, který instruktor vytvořil. Má instruktor nárok na provizi 90% z ceny kurzu.

Výplata provize probíhá jednou měsíčně převodem na bankovní účet instruktora a to vždy do konce následujícího měsíce. (Např. výplata provize za měsíc září je vyplacena na účet instruktora do konce října)

Instruktor může umístit svoje kurzy i na jiné vzdělávací portály.

Instruktor nahráním kurzu na portál besmarter.cz potvrzuje, že vlastní autorská práva ke všemu obsahu, který na portál umisťuje.

Provozovatel

Provozovatel poskytuje instruktorovi možnost publikování kurzu. Provozovatel není povinnen zveřejnit kurz, který instruktor nahraje na portál besmarter.cz.

Provozovatel není zodpovědný za technické problémy a jiné chyby spojené s tvorbou a provozováním portálu besmarter.cz

Provozovatel si vyhrazuje právo upravit tyto podmínky. O změnách bude instruktora informovat 14 dní před za

Pokud nebylo dohodnuto jinak, instruktor má právo kdykoliv požádat o stažení lekce popřípadě celého kurzu z portálu besmarter.cz pro stažení musí instruktor kontaktovat provozovatele na adresu info@besmarter.cz, provozovatel má následně 30 dní na vyhovění žádosti instruktora.

Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit kurz z platformy besmarter.cz bez nutnosti udání důvodu.

Kurz

Instruktor se zavazuje, že nahrávaný kurz splňuje následující:

  • neobsahuje obsah na který se vztahuje intelektuální vlastnictví třetí strany
  • neobsahuje rasistický, sexuální, pornografický nebo jinak nevhodný obsah
  • v obsahu instruktor nepropaguje žádné konkurenční stránky

Pokud nalezneme porušení těchto podmínek, bude instruktor upozorněn na email, který poskytne při registraci. Pokud se bude porušení podmínek opakovat provozovatel má možnost odstranit kurzy instruktora.

Závěrečná ustanovení

Instruktor registrací souhlasí s výše uvedenými podmínkami. Provozovatel si vyhrazuje právo podmínky upravit, musí o tom ale informovat instruktora.