Podmínky užití BeSmarter.cz

Provozovatel portálu BeSmarter.cz je fyzická osoba Lukáš Vyhnálek, IČO: 05234956 se sídlem v Litovli.

Uživatel je libobolný návštěvník stránek besmarter.cz

Služba je poskytována provozovatelem, kde provozovatel zveřejňuje jednotlivé online kurzy (lekce), jejichž zhlédnutí může být úplatné i bezúplatné.

Provozovatel zpřístupní Uživateli Službu ve sjednaném rozsahu, pouze pro jeho vlastní potřebu bez omezení počtu zhlédnutí jednotlivých lekcí. Stažení obsahu Služby není Uživateli umožněno.

Uživatel je oprávněn registrovat se pouze pod svým vlastním jménem a zadávat do Profilu pouze údaje o své osobě.

Uživatel nebude nikomu sdělovat své jedinečné přihlašovací heslo pro přihlášení vytvořené při registraci. V případě ztráty hesla bude toto obnoveno prostřednictvím požadavku Uživatele zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Uživatele.

Sdílení přihlašovacích údajů mezi více uživateli je striktně zakázáno a může vést k zablokování účtu.

Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít přístup uživateli do systému pokud k tomu má pádný důvod.

Služby jsou Uživatelům poskytovány bezúplatně v případě takových Služeb, u kterých je v Elektronickém systému provozovatele uvedeno, že jsou zdarma. V případě placených Služeb je jejich poskytování podmíněno zaplacením ceny uvedené v rámci aktuální nabídky v Elektronickém systému provozovatele.

Cena Služeb je v Elektronickém systému provozovatele uvedena jako konečná, včetně daní a poplatků vždy u příslušného kurzu dle aktuální nabídky.

Uživatel je povinen otestovat před uhrazením ceny Služby, zda mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná úvodní ukázková videa na Elektronickém systému provozovatele. Úhradou ceny Služby Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotnou Službu. Provozovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.

Veškerý obsah tohoto Elektronického systému provozovatele je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem je provozovatel, popřípadě příslušní poskytovatele licence. Zpřístupněním Služby Uživateli nevzniká žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci Služeb, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy.

Tyto Produktové podmínky jsou platné a účinné od 1. 10. 2020. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.